businesshuttlepro.it

creme fraiche gdje kupiti

šisandra gdje kupiti

citroen berlingo akcija

ina nagradna igra

ponuda dana dioptrijske naočale

što je minuli rad

što su jeli naši stari

flomasteri za tekstil gdje kupiti

ana bučević kada ćete postati sretni

kako izracunati popust na cijenu

Amortizacija osnovnog stada. Stranica: 34. Autor/i: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec. i ovl. rev. Sažetak: Osnovno stado je dio dugotrajne materijalne imovine u ... Ulaganje u osnovno stado s računovodstvenog motrišta predstavlja ulaganje u dugotrajnu biološku imovinu. Navedenim ulaganjem ostvaruju se ekonomske koristi ... Životinje klasificirane kao dugotrajna imovina i izdvojene iz osnovnog stada prenose se u zalihe prije trenutka njihove prodaje, ali prodaja tih životinja ... Biološka imovina - osnovno stado, 5, 20%, 40%. Biološka imovina - višegodišnji nasadi, 10, 10%, 20%. Ulaganja u nekretnine - vrednovanje po modelu troška ... Jul 19, 2010 — Postoji nekoliko klasifikacija osnovnih sredstava, a osnovna je podjela ... transportna sredstva), te višegodišnje nasade i osnovno stado. by M Majić — Bilančna ravnoteža se smatra osnovnim obilježjem bilance. Dakle, ... Osnovno stado je dugotrajna imovina koja uključuje rasplodnu stoku i njen pomladak. 2. vrsta dugotrajne imovine s osnovnim identifikacijskim obilježjem (naziv, marka i sl.) ... Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi. Računovodstveno praćenje osnovnog stada // Računovodstvo i financije, LXII (2016), 10; 13-19 (podatak o ... računovodstveni tretman; osnovno stado; MRS/MSFI 1 001 - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, 002 - BRODOVI VEĆI OD 1000 BRT, 003 - OSNOVNO STADO, 004 - NEMATERIJALNA IMOVINA, 005 - OSOBNI AUTOMOBILI, 006 -. U poljoprivredi imamo česta ulaganja u osnovno stado te se to knjiži različito ... prirast od povećanja cijena. pošto je fer vrijednost osnovnog stada ... definicije osnovnih računovodstvenih kategorija (imovine, ob- ... Temeljno stado, analitički račun 01801-Vrijednosno uskla-. by K Škaljin — nasadi (biološka imovina biljnog podrijetla) i osnovno stado (biološka ... Klasifikacija osnovnog stada i proizvoda dobivenih držanjem osnovnog stada u. 041 - Osnovno stado. 1.1.2021, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić,… 041 - Osnovno stado. Cijeli članak. Najnoviji članci. Jun 14, 2001 — OSNOVNO STADO. 5. 20. 5. DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA IMOVINA. 5. 20. 6. OSTALA NESPOMENUTA DUGOTRAJNA IMOVINA. 0252 Osnovno stado. 026. Nematerijalna proizvedena imovina. 0261 Ulaganja u računalne programe. 0262 Umjetnička, literarna i znanstvena djela. Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041). Sportska i glazbena oprema. Poslovni objekti. Uredska oprema i namještaj. by A Ritoša · 2018 — nasade ako se bave prodajom voća i povrća ili osnovno stado, primjerice ovce i koze ako se bave proizvodnjom mliječnih proizvoda. Uz biološku imovinu koja ... 41, 025, Višegodišnji nasadi i osnovno stado. 42, 0251, Višegodišnji nasadi. 43, 0252, Osnovno stado. 44, 026, Nematerijalna proizvedena imovina. Osnovni prozor - osnovna sredstva Traka sa alatimaklikom na tu tipku otvaramo ... Osnovna stada, zgrade, višegodišnji zasadi, Podtip se bira ako se radi o ... Dec 31, 2020 — 025 i 02925 Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039) ... Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada. Fiksna ili stalna imovina, osnovna sredstva, vijek trajanja dulji od jedne (1) godine. 2. Realizira se u novac u razdoblju ... 2) osnovno stado = radna -. Prosječno osnovno stado je u gotovo 2/3 obiteljskih gospodarstava manje od 50 grla, što je premalo za tržišnu proizvodnju. Na cijelom području prevladava ... Dec 31, 2020 — 025 i 02925 Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039) ... Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada. Osnovni prozor - osnovna sredstva Traka sa alatimaklikom na tu tipku otvaramo ... Osnovna stada, zgrade, višegodišnji zasadi, Podtip se bira ako se radi o ... ... transportna sredstva, višegodišnji nasadi i osnovno stado). ... vođenje registra osnovnih sredstava; vođenje registra sitnog inventara ... Mar 12, 2021 — Dugotrajna imovina javlja se u dva osnovna pojavna oblika: prava i stvari. ... za osobne automobile i osnovno stado 20%,. Osnovno stado. Oprema. Dostavna vozila. Mehanička oprema. Računalna oprema. Telekomunikacijska oprema. Software. Ostala nespomenuta imovina. Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene. Osnovno stado. Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041). Sportska i glazbena oprema. Poslovni objekti. Feb 11, 2021 — (57.635 osnovnih sredstava i 7.249 sitnog inventara) na dan 31. prosinca 2020. ... prijevozna sredstva, višegodišnji nasadi i osnovno stado, ... 025 i 02925 Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 036+037-038) ... Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada. 02925, Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada ... 054, Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi. 02915 Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada ... Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi. 0541. Višegodišnji nasadi u pripremi. Jan 2, 2018 — Osnovna sredstva u poljoprivredi su: građevinski objekti (staje, silosi, ... vinogradi), osnovno stado, mehanizacija i oprema, patenti, ... Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061). Ispravak vrijednosti sitnog inventara. Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do ... Oct 16, 2021 — ... naziva se ulaganje u stalna sredstva odnosno osnovna sredstva. ... potrebnu opremu i strojeve, dugogodišnje nasade, osnovno stado i sl. Mar 29, 2019 — Za građevinske objekte i brodove veće od 1000 BRT (20 godina), 5% · Za osnovno stado, osobne automobile (5 godina), 20% · Za nematerijalnu imovinu ... Osnovno stado. 038. -. 02925. Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada. 039. -. 026 i 02926 Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do ... Osnovno stado. Sitni inventar u uporabi. Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine. Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041). Osnovno stado u pripremi. -. 0. 0. 062. 055. Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi. -. 0. 0. 063. 056. Ostala nefinancijska imovina u pripremi. Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041). 0251 Višegodišnji nasadi. 0252 Osnovno stado. 026. Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045).

Copyright © 2019 Rialzo Impresa S.r.l.s
P.IVA: 02753610902
Via Barzini 1, Sassari (SS)

MENU

INFO

Domande?
Ti richiamiamo subito!
Bing Google